4S

Teaching kids is so much fun! Hindi lang sa school, kahit sa church. Yun ang unang ministry ko. Yun ang unang naging lead at training ko sa pagtuturo. Children’s Ministry ang una kong department. Wala akong experience nung unang sabak ko sa pagtuturo (dahil appointed lang ako). Urgent yung pagkaka-appoint sa’kin dahil namatay yung dating Sunday School teacher that time. After ng libing, saka lang … Continue reading 4S